Onze passie

Kamporado is opgezet vanuit de ervaring van twee lokaal werkende kamporganisaties, beide met een lange geschiedenis. Stichting Kampwerk Terbregge is weliswaar opgericht in 1983, maar de kampen waarvoor deze stichting is opgericht gaan al terug tot de jaren na de tweede wereldoorlog.

Stichting Kampwerk Krimpen is ontstaan uit een samenwerking van vier PKN-kerken in Krimpen aan den IJssel eind jaren tachtig van de vorige eeuw.

Alles wat in de jaren daarna is verzameld, is beschreven en op deze site weergegeven, zoals spelen, organisatorische zaken en thema’s als veiligheid en intimiteiten. Alle spelen zijn in de praktijk beproefd en pas na succes (plezier deelnemers!) op deze site terecht gekomen. Op organisatorisch gebied hebben we geprobeerd onze specifieke ervaring te veralgemenen.
Tijdens verschillende trainingen zijn onderwerpen aan bod gekomen als sociale en fysieke veiligheid en intimiteiten. Ook dit hebben we gepubliceerd.
Sommige, ons inziens voor kamp relevante informatie hebben we van derden gehad of van internet geplukt, aangepast aan de praktijk en waar nodig met bronvermelding op de site gezet.

De ervaring waaruit we putten, komt van de inzet en het enthousiasme van veel vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten om voor de deelnemers hun kamp tot een onvergetelijk succes te maken.