Levend Stratego

Dit spel wordt gespeeld met twee partijen van ca. 10 tot 20 spelers) in een dicht stuk bos van ca. 200 x 100 meter. Het doel van het spel is om het vaandel van de tegenpartij in het bezit te krijgen. Dan heeft men gewonnen.

Elke speler krijgt een rang waarmee hij kan spelen. Deze rang is een kaartje, waarop de rang staat vermeld. Tegenspelers die elkaar ontmoeten, zijn verplicht elkaar hun kaartje te tonen, als de een door de ander wordt getikt. De speler met de lagere rang moet zijn kaartje afstaan aan de speler met de hogere rang. Spelers met gelijke rang, wisselen uit en geven elkaar hun kaartje. Een speler die zijn kaartje kwijt is, moet een nieuw kaartje gaan ophalen bij zijn ‘post’. De beide posten zitten aan beide uiteinden van het terrein.

Het is de bedoeling om zo snel mogelijk zoveel rangen van de tegenpartij uit te schakelen. Als men weet dat de tegenpartij hoge rangen kwijt is, is het voor de andere partij makkelijker tegenstanders te ‘pakken’. Als men dan ook nog goed heeft bijgehouden van welke spelers de rangen zijn afgenomen, dan kan men er achter komen wie het vaandel in zijn bezit moet hebben. Deze speler moet dus worden opgespoord. Het vaandel is bij het begin van het spel aan en speler gegeven en deze moet een plekje vinden in het speelterrein. Hij doet er goed aan zich te verstoppen, maar op zo’n manier dat hij iedereen hem moet kunnen vinden, dus niet: Hoog in een boom klimmen, of aan de andere kant van een afrastering gaan zitten! In plaats van een ‘levend vaandel’ kan er ook voor worden gekozen een gekleurd doek als vaandel te gebruiken. Deze moet dan wel worden verstopt, maar zo, dat deze wel zichtbaar is!

Als het vaandel eenmaal is gevonden, dan kan dit door bijna iedere speler worden ‘veroverd’!

spelbeschrijving

strategokaartjes (printen op rood en blauw papier; uitknippen en lamineren)