Levend cluedo

Het is de bedoeling van het spel dat de spelers er achter komen wie een misdaad heeft begaan, waar dat is gebeurd en welk wapen is gebruikt.

Aantal spelers: In principe onbeperkt

Aantal spelleiding:7 (6 op de locaties en een loslopende spelleider)

Benodigdheden:

Per tweetal een controlekaart en een dobbelsteen
Een set kaarten van de series Daders, Wapens en Kamers
Schrijfgerei voor de spelleiding
Mini-gokspelletjes (voor elke leiding een spelletje)
Spelregels:

De spelers worden in tweetallen verdeeld en krijgen een controlekaart mee.

Uit elke serie ‘daders’, ‘wapens’ en ‘plaatsen’ wordt één kaartje apart gehouden.

De spelleiders hebben uit de serie ‘ daders’, ‘wapens’ en ‘plaatsen’ een kaartje bij zich. Bij minder leiding worden de overgebleven kaartjes gelijkelijk onder de leiding verdeeld. De leiders verschansen zich als het even kan op één van de locaties, zoals aangegeven op de plaatskaartjes. (N.B. De plaats waar zij zich op dat moment bevinden en hun uiterlijk hebben niets te maken met het vinden van de dader!)

De spelers gaan vervolgens op ondervraging langs de leiders. Zij hebben een dobbelsteen bij zich. Het nummer dat zij gooien, komt overeen met het plaatsnummer dat zij bezoeken:

1. Keuken; 2. Gang; 3. Slaapkamer; 4. WC; 5. Douche; 6. Recreatiezaal

Bij de leiding aangekomen, doet het tweetal een klein spelletje. Wordt dat gewonnen, dan laat de spelleider één van zijn kaarten zien. Wat erop staat, wordt vervolgens afgestreept op de controlekaart. Vervolgens wordt gedobbeld en gaan de spelers op zoek naar de volgende locatie. Bij verlies wordt alleen gedobbeld.

N.B. Als men door gooien om dezelfde plek blijft, is het goed om nogmaals te gooien, zodat men eerst naar een andere plek moet.

Spelletjes:

Hoger – lager (kaarten) Getal raden (onder de vier)
Dobbelen Kop of munt
Kortste/langste lucifer trekken (uit drietal) Vragen beantwoorden met ‘ja/nee’
Het tweetal dat er na het wegstrepen van alle daders, wapens en kamers als eerste achterkomt wie de misdadiger is, waar de misdaad is begaan en welk wapen daarvoor is gebruikt, is de winnaar van het spel.